SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KONTROL - SCHŮDKY, ŠTAFLE

Důležitá poznámka: Profesionální uživatelé a poskytovatelé zařízení pro profesionální uživatele (např. zaměstnavatelé) by měli absolvovat řádné proškolení.

 

SCHŮDKY, ŠTAFLE

Kontroly v rámci údržby před použitím:

 • Zkontrolujte, zda přední sloupky a zadní opěrné nohy nejsou ohnuté, zkřivené, zkroucené, zkorodované nebo rozpadlé a zda v nich nejsou prolisy nebo trhliny
 • Zkontrolujte, zda jsou sloupky / opěrné nohy kolem upevňovacích bodů pro ostatní součásti v dobrém stavu
 • Zkontrolujte, zda nechybí spojovací prvky (obvykle nýty, vruty nebo šrouby) a zda nejsou uvolněné nebo zkorodované
 • Zkontrolujte, zda nechybí stupně a zda nejsou uvolněné, nadměrně opotřebované, zkorodované nebo opotřebené
 • Zkontrolujte, zda panty mezi předními a zadními částmi konstrukce nejsou poškozené, uvolněné nebo zkorodované
 • Zkontrolujte, zda nechybí zajišťovací podpěry, vodorovné zadní příčky a vzpěry a zda nejsou ohnuté, uvolněné, zkorodované nebo poškozené
 • Zkontrolujte, zda nechybí pryžové patky a zda nejsou uvolněné, nadměrně opotřebované, zkorodované nebo opotřebené
 • Zkontrolujte, zda jsou celé schůdky či štafle čisté (nejsou na nich např. nečistoty, bláto, barva, olej nebo tuk)
 • Zkontrolujte, zda u horní plošiny (pokud je součástí výbavy) nechybí jakékoli díly nebo upevňovací prvky a zda není poškozená nebo zkorodovaná

 

Poznámka: Jestliže nejsou splněna kritéria kterékoli z dříve uvedených kontrol, NEMĚLI byste schůdky či štafle používat.

 

SPRÁVNÉ POSTUPY

 • Schůdky či štafle plně rozevřete a ubezpečte se, že jsou zajištěné zádržné prvky, pokud jsou součástí výbavy
 • Ujistěte se, že jsou schůdky či štafle v dobrém stavu
 • Správná výška pro danou úlohu – nesahejte příliš vysoko
 • Bezpečný úchop - tři kontaktní body
 • Přední část schůdků čí štaflí směrem k vykonávané činnosti
 • Správná obuv s plochou podrážkou
 • Čisté stupně
 • Všechny čtyři podstavné patky v dobrém stavu
 • Pevná, vodorovná a nehybná základna

 

NESPRÁVNÉ POSTUPY

 • Nestoupejte mimo boční strany schůdků či štaflí
 • Riziko v prostoru nad hlavou
 • Nesprávná výška žebříku pro danou úlohu – nad úrovní bezpečné výšky
 • Absence držení na žebříku – pouze 2 kontaktní body
 • Stání na madle
 • Pantofle – nesprávná obuv
 • Volně ložené nářadí
 • Práce v bočním směru
 • Kluzké stupně
 • Nerovný, měkký podklad, chybí plochá podložka
 • Poškozené sloupky a schůdky
 • Chybějící patka

 

Opravy:

 • Pryžové patky jsou k dispozici jako náhradní díly a je snadné je vyměnit. Navštivte náš internetový obchod na adrese www.zebriky-venbos.cz/nahradni-dily/
 • Neměli byste se pokoušet o opravu schůdků či štaflí, jestliže k tomu nemáte řádnou kvalifikaci
 • Další informace ohledně opravy nebo výměny Vám poskytne výrobce

 

Skladování:

Dříve než uskladníte schůdky či štafle, si položte následující otázky:

 • Jsou schůdky či štafle skladovány mimo prostory, kde by mohlo dojít k rychlejšímu zhoršení jejich stavu (např. vlhkost, nadměrná teplota nebo vystavení povětrnostním vlivům)?
 • Jsou schůdky či štafle skladovány v poloze, která pomáhá uchovat je rovné (např. zavěšený za sloupky na vhodných držácích žebříku nebo položený na plochém podkladu bez dalších předmětů pod ním)?
 • Jsou schůdky či štafle skladovány v místě, kde nemůže dojít k jejich poškození vozidly, těžkými předměty nebo nečistotami?
 • Jsou schůdky či štafle skladovány v místě, kde nemůže způsobit riziko klopýtnutí nebo představovat překážku v pohybu?
 • Jsou schůdky či štafle bezpečně skladovány v místě, kde není možné jej využít snadno k páchání trestné činnosti?