SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KONTROL ŽEBŘÍKŮ

(ÚDRŽBA, POSTUPY, OPRAVY A SKLADOVÁNÍ)

Důležitá poznámka: Profesionální uživatelé a poskytovatelé zařízení pro profesionální uživatele (např. zaměstnavatelé) by měli absolvovat řádné proškolení.

 

JEDNODÍLNÉ A VÍCEDÍLNÉ OPĚRNÉ ŽEBŘÍKY

Kontroly v rámci údržby před použitím:

 • Zkontrolujte, zda sloupky (svislé profily) nejsou ohnuté, zkřivené, zkroucené, zkorodované nebo rozpadlé a zda v nich nejsou prolisy nebo trhliny
 • Zkontrolujte, zda jsou sloupky kolem upevňovacích bodů pro ostatní součásti v dobrém stavu
 • Zkontrolujte, zda nechybí spojovací prvky (obvykle nýty, vruty nebo šrouby) a zda nejsou uvolněné nebo zkorodované
 • Zkontrolujte, zda nechybí příčky a zda nejsou uvolněné, nadměrně opotřebované, zkorodované nebo opotřebené
 • Zkontrolujte, zda nechybí háky pro příčky a zda nejsou uvolněné či zkorodované a zda dochází k jejich řádnému zajištění za příčky
 • Zkontrolujte, zda nechybí vodicí konzole a zda nejsou uvolněné či zkorodované a zda dochází k jejich řádnému zajištění za příslušný sloupek
 • Zkontrolujte, zda nechybí pryžové patky / koncové krytky a zda nejsou uvolněné, nadměrně opotřebované, zkorodované nebo opotřebené
 • Zkontrolujte, zda je celý žebřík čistý (nejsou na něm např. nečistoty, bláto, barva, olej nebo tuk)
 • Zkontrolujte, zda zajišťovací západky (pokud jsou součástí výbavy) nejsou poškozené nebo zkorodované a zda řádně plní svou funkci

 

Poznámka: Jestliže nejsou splněna kritéria kterékoli z dříve uvedených kontrol, NEMĚLI byste žebřík používat.

 

SPRÁVNÉ POSTUPY

 • Používejte žebřík postavený správnou stranou nahoru
 • Správná výška pro danou úlohu – nesahat mimo vymezený prostor
 • Bezpečný úchop
 • Správné boty s plochou podrážkou
 • Čisté příčky
 • Žebřík v dobrém stavu
 • Obě protiskluzové patky v dobrém stavu
 • Žebřík ve správném úhlu 65–75 stupňů
 • Pevná, vodorovná a nehybná základna
 • Dbejte na čistotu podkladu

 

NESPRÁVNÉ POSTUPY

 • Nestoupejte mimo boční strany žebříku
 • Elektrické riziko - vodící dráty
 • Riziko v prostoru nad hlavou
 • Nesprávná výška pro danou úlohu – nesahejte příliš vysoko
 • Nedostatečné držení – pouze 2 kontaktní body
 • Přetížení materiálem
 • Stání na horních 3 příčkách
 • Pantofle – nesprávná obuv
 • Bláto na příčkách
 • Poškozený žebřík
 • Chybějící nebo poškozená patka
 • Nestabilní podklad
 • Základna příliš daleko od zdi

 

Opravy:

 • Pryžové patky jsou k dispozici jako náhradní díly a je snadné je vyměnit. Navštivte náš internetový obchod na adrese www.zebriky-venbos.cz/nahradni-dily/
 • Neměli byste se pokoušet o opravu žebříku, jestliže k tomu nemáte řádnou kvalifikaci
 • Další informace ohledně opravy nebo výměny Vám poskytne výrobce

 

Skladování:

Dříve než žebřík uskladníte, položte si následující otázky:

 • Je žebřík skladován mimo prostory, kde by mohlo dojít k rychlejšímu zhoršení jeho stavu (např. vlhkost, nadměrná teplota nebo vystavení povětrnostním vlivům)?
 • Je žebřík skladován v poloze, která pomáhá uchovat ho rovný (např. zavěšený za sloupky na vhodných držácích žebříku nebo položený na plochém podkladu bez dalších předmětů pod ním)?
 • Je žebřík skladován v místě, kde nemůže dojít k jeho poškození vozidly, těžkými předměty nebo nečistotami?
 • Je žebřík skladován v místě, kde nemůže způsobit riziko klopýtnutí nebo představovat překážku v pohybu?
 • Je žebřík bezpečně skladován v místě, kde není možné jej využít snadno k páchání trestné činnosti?
 • Pokud je žebřík instalován na stálém místě (např. na lešení), je zajištěn proti neoprávněnému použití (např. dětmi)?